سرمایه‌پذیر

گام یک

ثبت‌نام اولیه با موفقیت انجام شده است.

گام دو​

قوانین و مقررات را مطالعه کرده و آن را پذیرفتم.​

گام سوم

پرداخت

برای شرکت در فرآیند جذب سرمایه می‌توانید یکی از سه پکیج خدمات زیر را برای حضور در رویداد ایران‌دمودی انتخاب و سپس پرداخت کنید.

پکیج پایه

بررسی اطلاعات ثبت نام و ورود به مسیر جذب سرمایه

قراردادن اطلاعات سرمایه‌پذیر در اختیار سرمایه‌گذاران متعدد

وبینار آماده سازی برای جذب سرمایه

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "سرمایه‌گذاران"

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "منتورها"

برگزاری جلسه مذاکره با سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی شما دارند

رزرو جلسه مذاکره با سرمایه‌گذاران در کلاب سرمایه‌گذاران (ظرفیت محدود)

امکان حضور در نمایشگاه و شبکه‌سازی

امکان حضور در روز اول و دوم رویداد برای یک بنیانگذار

ارسال فایل امتیازدهی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌پذیر

ارسال فایل امتیازدهی منتورها به سرمایه‌پذیر

ارسال گزارش ارزش‌گذاری کسب‌وکار سرمایه‌پذیر( در صورت درخواست سرمایه گذار)

امکان حضور در همایش صنایع نوآور ایران (روز سوم رویداد)

پذیرایی و میان‌ وعده برای سه روز

صرف یک وعده ناهار در کلاب سرمایه‌گذاران VIP برای یک نفر

سه جلسه منتورینگ اختصاصی از زمان ثبت نام تا پیش از رویداد

ارزشگذاری تخمینی اولیه

برای حضور یک بنیانگذار

890 هزار تومان

پکیج ویژه

بررسی اطلاعات ثبت نام و ورود به مسیر جذب سرمایه

قراردادن اطلاعات سرمایه‌پذیر در اختیار سرمایه‌گذاران متعدد

وبینار آماده سازی برای جذب سرمایه

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "سرمایه‌گذاران"

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "منتورها"

برگزاری جلسه مذاکره با سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی شما دارند

رزرو جلسه مذاکره با سرمایه‌گذاران در کلاب سرمایه‌گذاران (ظرفیت محدود)

امکان حضور در نمایشگاه و شبکه‌سازی

امکان حضور در سه روز رویداد برای دو بنیانگذار

ارسال فایل امتیازدهی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌پذیر

ارسال فایل امتیازدهی منتورها به سرمایه‌پذیر

ارسال گزارش ارزش‌گذاری کسب‌وکار سرمایه‌پذیر( در صورت درخواست سرمایه گذار)

امکان حضور در همایش صنایع نوآور ایران (روز سوم رویداد)

پذیرایی و میان‌وعده برای سه روز

صرف یک وعده ناهار در کلاب سرمایه‌گذاران VIP برای یک نفر

سه جلسه منتورینگ اختصاصی از زمان ثبت نام تا پیش از رویداد

ارزشگذاری تخمینی اولیه

برای حضور دو بنیانگذار

4 میلیون و 900 هزار تومان

پکیج VIP

بررسی اطلاعات ثبت نام و ورود به مسیر جذب سرمایه

قراردادن اطلاعات سرمایه‌پذیر در اختیار سرمایه‌گذاران متعدد

وبینار آماده سازی برای جذب سرمایه

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "سرمایه‌گذاران"

ارزیابی و امتیازدهی کسب‌وکار سرمایه‌پذیران توسط "منتورها"

برگزاری جلسه مذاکره با سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی شما دارند

رزرو جلسه مذاکره با سرمایه‌گذاران در کلاب سرمایه‌گذاران (ظرفیت محدود)

امکان حضور در نمایشگاه و شبکه‌سازی

امکان حضور در سه روز رویداد برای دو بنیانگذار

ارسال فایل امتیازدهی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌پذیر

ارسال فایل امتیازدهی منتورها به سرمایه‌پذیر

ارسال گزارش ارزش‌گذاری کسب‌وکار سرمایه‌پذیر( در صورت درخواست سرمایه گذار)

امکان حضور در همایش صنایع نوآور ایران (روز سوم رویداد)

پذیرایی و میان‌وعده برای سه روز

صرف یک وعده ناهار در کلاب سرمایه‌گذاران VIP برای یک نفر

سه جلسه منتورینگ اختصاصی از زمان ثبت نام تا پیش از رویداد

ارزشگذاری تخمینی اولیه

برای حضور دو بنیانگذار

14 میلیون و 900 هزار تومان

گام چهارم

ارزیابی و امتیازدهی

گام پنجم

دریافت ایمیل نتیجه ارزیابی

گام ششم

پرداخت هزینه بوت کمپ کیش و تهران برای منتخبینی که بر اساس امتیازات امکان جذب سرمایه بالایی دارند.
---------
هزینه حضور در پنج روز بوت کمپ کیش برای یک نفر از شرکت‌های بالغ: 18،000،000 تومان
(شامل اقامت، ایاب و ذهاب، حضور در برنامه ها و پذیرایی)
---------
هزینه حضور در دو روز بوت کمپ تهران برای یک نفر از تیم های بذری: 4،000،000 تومان
(شامل اقامت، حضور در برنامه ها و پذیرایی)
.
* در صورت افزایش قیمت ارز و تاثیرگذاری در هزینه‌های بوت کمپ، تغییرات اعمال خواهند شد.

گام هفتم

عقد قرارداد با تیم‌ها

گام هشتم

آپلود ویدئو