بزرگترین دمودی استارتاپ‌ها در ایران

ارائه 1000 تیم و شرکت استارتاپی و دانش‌بنیان در ایران دمودی

تامین منابع مالی و عدم جذب سرمایه توسط تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان چالش جدی برای رشد و توسعه آنهاست، از طرفی یافتن استارتاپ و تیم مناسب برای سرمایه‌گذاران هم تبدیل به یک معضل و مسئله شده است.

اکبر هاشمی و گروه شنبه با تجربه ۹ سال فرهنگ سازی در هفته نامه شنبه مگ و ۷ سال برگزاری همایش یلداسامیت، دورهمـــی سرمایه‌گــذاران و استارتــاپ‌هـا در ایونت نون‌بربری و‌ کافه سرمایه، با دسترسی به ده‌ها سرمایه گذار و هزاران استارتاپ و تیم تلاش می‌کنند با کنار هم آوردن سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران، فضایی را به‌وجود آورند تا تیم‌ها و شرکت‌هایی که نیاز به سرمایه دارند در ایونت “ایران دمو دی” Iran Demo Day به صورت مستقیم با سرمايه‌گذاران مذاکره و جذب سرمایه کنند.

پذیرش 1000 استارتاپ

بررسی توسط بیش از 100 سرمایه گذار

تیم ایران دمودی برنامه‌ریزی برای حضور و بررسی بیش از ۱۰۰۰ دستورکار خود قرار داده است. 

این ایونت با مشارکت اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال VC، صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری، شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی CVC، صنایع نوآور، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های بزرگ صنعتی، متولیان حوزه سرمایه‌گذاری نوآوری، استارتاپ‌ها و دهها منتور و داور برگزار خواهد شد. 

160 استارتاپ برگزیده روی میز سرمایه‌گذاران

 پس از غربالگری از بین صدها تیم و شرکت، 110 استارتاپ به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد. پس از آموزش و کوچ؛ استارتاپ‌ها در «روز باشکوه سرمایه‌گذاری» به صورت اختصاصی در میز سرمایه‌گذاران حضور یافته و پس از ارائه جذب سرمایه خواهند داشت. 

ارائه 1000 استارتاپ در یک روز

از بین استارتاپ‌هایی که موفق نشده‌اند از فیلتر غربالگری عبور کنند، 1000 استارتاپ انتخاب و این فرصت به آنها داده خواهد شد تا در سه دقیقه برای سرمایه‌گذاران ارائه داشته باشند. سرمایه‌گذاران از سراسر ایران و دیگر نقاط جهان به صورت حضوری و آنلاین در ایونت حضور پیدا خواهند کرد. 

مهلت ثبت‌نام‌تا 31خرداد ماه

مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بازار بزرگ ایران (ایران‌مال)