سوالات متداول

سوالات متداول ایونت ایران دمودی

ثبت نام شرکت های سرمایه پذیر استارتاپی، شرکت های دانش بنیان، صنایع خلاق و فن آور در ایران دمو دی از 5 اسفند 1402 آغاز خواهد شد. 31 خرداد   پایان ثبت نام و شروع فرایند غربالگری خواهد بود.

ایونت ایران دمودی Iran Demo Day، انتهای مرداد و ابتدای شهریور در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) در مساحت 12 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

این ایونت توسط گروه شنبه و با مشارکت ایران مال و دیگر حامیان مالی و معنوی برگزار خواهد شد. دیگر حامیان مالی و معنوی متعاقبا اعلام خواهند شد.

سرمایه‌پذیر – ایران دمودی (irandemoday.com)

ثبت‌نام شرکت‌های استارتاپی، دانش‌ بنیان، صنایع خلاق و فن آور سرمایه‌پذیر ۵ اسفند 1402 آغاز  خواهد شد. پایان ثبت نام 31 خرداد  1403 است.