سوالات متداول

سوالات متداول ایونت ایران دمودی

ثبت نام شرکت های سرمایه پذیر استارتاپی، شرکت های دانش بنیان، صنایع خلاق و فن آور در ایران دمو دی از 5 اسفند 1402 آغاز خواهد شد. 30 اردیبهشت پایان ثبت نام و شروع فرایند غربالگری خواهد بود.

ایونت ایران دمودی Iran Demo Day، از 29 تا 31 تیر ماه در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) در مساحت 12 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

این ایونت توسط گروه شنبه و با مشارکت ایران مال و دیگر حامیان مالی و معنوی برگزار خواهد شد. دیگر حامیان مالی و معنوی متعاقبا اعلام خواهند شد.

سرمایه‌پذیر – ایران دمودی (irandemoday.com)

ثبت‌نام شرکت‌های استارتاپی، دانش‌ بنیان، صنایع خلاق و فن آور سرمایه‌پذیر ۵ اسفند 1402 آغاز  خواهد شد. پایان ثبت نام 31 اردیبهشت 1403 است.