بزرگترین دمودی استارتاپ‌ها در ایران

ارائه 1000 استارتاپ، شرکت دانش‌بنیان و فن‌آور در روز باشکــوه سرمایـه‌گذاری در ایـران دمـودی

در طول یک دهه گذشته مسئله و دغدغه مشترک تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی و دانش بنیان موضوع جذب منابع مالی و تامین سرمایه لازم برای پیشبرد و توسعه کسب و کارشان بوده است. تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی معتقدند، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری خطرپذیر ندارند.
از طرفی سرمایه گذاران نیز می گویند منابع لازم برای سرمایه گذاری را در اختیار دارند اما تیم و شرکت‌های مناسب و مستعدی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.
فارغ از درست و غلط بودن این دو گذاره، شرکت‌های استارتاپی برای اینکه بتوانند استارتاپ شان را شکل بدهند یا محصول قابل قبول ارائه نمایند و منابع انسانی خود را حفظ و تقویت و شرکت شان را توسعه دهند، نیاز به سرمایه دارند. همچنین توقف سرمایه گذاری ها به زیان شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر و اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور است.
هدف از برگزاری رویداد Iran Demo Day پیوند تیم‌ها و شرکت های استارتاپی، دانش بنیان، خلاق و فن آور سرمایه پذیر مستعد جذب سرمایه با سرمایه‌گذاران است.

اکبر هاشمی و گروه شنبه با تجربه ۹ سال فرهنگ سازی در هفته نامه شنبه مگ و 7 سال برگزاری همایش یلداسامیت، دورهمـــی سرمایه‌گــذاران و استارتــاپ‌هـا در ایونت نون‌بربری و‌ کافه سرمایه، با دسترسی به ده‌ها سرمایه گذار و هزاران استارتاپ و تیم تلاش می کنند با کنار هم آوردن سرمایه گذاران و سرمایه پذیران، فضایی را بوجود آورند تا تیم‌ها و شرکت‌هایی که نیاز به سرمایه دارند در ایونت “ایران دمو دی” Iran Demo Day به صورت مستقیم با سرمایه گذاران مذاکره و جذب سرمایه نمایند.

ثبت نام شرکت های سرمایه پذیر استارتاپی، شرکت های دانش بنیان، صنایع خلاق و فن آور در ایران دمو دی از 5 اسفند 1402 آغاز خواهد شد. 31 خرداد  پایان ثبت نام و شروع فرایند غربالگری خواهد بود.

ایونت ایران دمودی Iran Demo Day، انتهای مرداد و ابتدای شهریور در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) در مساحت 12 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

این ایونت توسط گروه شنبه و با مشارکت ایران مال و دیگر حامیان مالی و معنوی برگزار خواهد شد. دیگر حامیان مالی و معنوی متعاقبا اعلام خواهند شد.

سرمایه‌پذیر – ایران دمودی (irandemoday.com)

ثبت‌نام شرکت‌های استارتاپی، دانش‌ بنیان، صنایع خلاق و فن آور سرمایه‌پذیر ۵ اسفند 1402 آغاز  خواهد شد. پایان ثبت نام 31 خرداد  1403 است.