بزرگترین دمودی استارتاپ‌ها در ایران

ارائه 1000 استارتاپ، شرکت دانش‌بنیان و فن‌آور در روز باشکــوه سرمایـه‌گذاری در ایـران دمـودی

در طول یک دهه گذشته مسئله و دغدغه مشترک تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی و دانش بنیان موضوع جذب منابع مالی و تامین سرمایه لازم برای پیشبرد و توسعه کسب و کارشان بوده است. تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی معتقدند، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری خطرپذیر ندارند.
از طرفی سرمایه گذاران نیز می گویند منابع لازم برای سرمایه گذاری را در اختیار دارند اما تیم و شرکت‌های مناسب و مستعدی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.
فارغ از درست و غلط بودن این دو گذاره، شرکت‌های استارتاپی برای اینکه بتوانند استارتاپ شان را شکل بدهند یا محصول قابل قبول ارائه نمایند و منابع انسانی خود را حفظ و تقویت و شرکت شان را توسعه دهند، نیاز به سرمایه دارند. همچنین توقف سرمایه گذاری ها به زیان شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر و اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور است.
هدف از برگزاری رویداد Iran Demo Day پیوند تیم‌ها و شرکت های استارتاپی، دانش بنیان، خلاق و فن آور سرمایه پذیر مستعد جذب سرمایه با سرمایه‌گذاران است.

اکبر هاشمی و گروه شنبه با تجربه ۹ سال فرهنگ سازی در هفته نامه شنبه مگ و 7 سال برگزاری همایش یلداسامیت، دورهمـــی سرمایه‌گــذاران و استارتــاپ‌هـا در ایونت نون‌بربری و‌ کافه سرمایه، با دسترسی به ده‌ها سرمایه گذار و هزاران استارتاپ و تیم تلاش می کنند با کنار هم آوردن سرمایه گذاران و سرمایه پذیران، فضایی را بوجود آورند تا تیم‌ها و شرکت‌هایی که نیاز به سرمایه دارند در ایونت “ایران دمو دی” Iran Demo Day به صورت مستقیم با سرمایه گذاران مذاکره و جذب سرمایه نمایند.

ثبت نام شرکت های سرمایه پذیر استارتاپی، شرکت های دانش بنیان، صنایع خلاق و فن آور در ایران دمو دی از 5 اسفند 1402 آغاز خواهد شد. 30 اردیبهشت پایان ثبت نام و شروع فرایند غربالگری خواهد بود.

ایونت ایران دمودی Iran Demo Day، از 29 تا 31 تیر ماه در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) در مساحت 12 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

این ایونت توسط گروه شنبه و با مشارکت ایران مال و دیگر حامیان مالی و معنوی برگزار خواهد شد. دیگر حامیان مالی و معنوی متعاقبا اعلام خواهند شد.

سرمایه‌پذیر – ایران دمودی (irandemoday.com)

ثبت‌نام شرکت‌های استارتاپی، دانش‌ بنیان، صنایع خلاق و فن آور سرمایه‌پذیر ۵ اسفند 1402 آغاز  خواهد شد. پایان ثبت نام 31 اردیبهشت 1403 است.