بزرگترین دمودی استارتاپ‌ها در ایران

ارائه 1000 استارتاپ و شرکت دانش‌بنیان و فن‌آور در روز باشکوه سرمایه‌گذاری در ایران دمودی